Cu cap ºi suflet

• Sus • Planul site-ului • Certificare internaþionalã • Pliante • Proiect European • News • Terapie cu zâmbete •

Services Médicaux

• Programãri • Localizare • 

• Centrul Medical Þuculanu • Bibliotecã Medicalã Virtualã •

 

Azi

Hematologie

Hemostază endoscopică prin electrocoagulare cu Argon plasma

În curând

Gastroenterologie pediatrică

   

• Accueil • Pourquoi nous choisir • Cabinets médicaux • Équipement • Services • Tarifs • Nominations
 • Localisation • Désinfection et de sécurité • ...si je jure! • La règle d'or de CM Tuculanu

• Vidéocapsule plus performants • Endoscopie classique • Polypectomie • 
• Digestive Chromo-endoscopie
 • pH-mètre • Installation ballon intra-gastrique pour obésité •
 • Installation de prothèses digestifs Extraction de corps étrangers • Coagulation au Plasma Argon •
 • La thérapie au laser • Thérapie par la lumière non polarisée •  Hémorroïdaire ligature • 
• Traitement de la fissure anale • Dépistage du cancer colorectal  • Prendre soin de cancer colorectal •

Cabinet de Psihiatrie

offre les services médicaux suivants:

Consultations

 • Gastro-entérologie, hépatologie, proctologie, médecine interne, maladies rhumatologiques (cardio-respiratoires et les maladies du collagène diabète et de la nutrition, de l'anémie et d'autres troubles hématologiques non malignes, néphrologie), médecine familiale, la médecine du travail.

 • Prescrire des formules médicales (recettes, des références, des congés de maladie, certificats médicaux, rapports médicaux).

Paraclinique examens

 • échographie abdominale (y compris panoramique et de traitement en trois dimensions).

 • pH-mètre œsophagien type Holter.

 • Les examens paraclinique nécessaires en médecine interne et médecine du travail: ECG, spirométrie, audiométrie.

Endoscopie

 • Endoscopie conventionnelle (oesophagoscopie, gastroscopie, coloscopie, la sigmoïdoscopie, rectoscopie) avec fibre-endoscopes ou vidéo-endoscopes flexible.

 • Chromo-endoscopie classique (coloration vitale) ou virtuel (pour la détection de saignement difficile de voir, pour la détection précoce du cancer et bénigne).

 • Vidéocapsule (PillCam endoscopy, endoscopie par capsule) pour l'œsophage, l'intestin grêle et du côlon.

 • Ano-rectoscopie avec vidéo-endoscope rigide.

Le traitement endoscopique

 • Traitements et des procédures endoscopiques (biopsie, polypectomie, injection endoscopique, extraction de corps étrangers, de traitement laser des hémorroïdes et des fissures anales).

 • Prothèses (stents) de l'œsophage, du duodénum, colon or rectum chez les patients présentant une sténose ou non cancéreuses.

 • L'implantation et le retrait du ballon intra-gastrique pour le traitement de l'obésité extrême.

 • Le traitement endoscopique pour éviter la chirurgie palliative, gastrostomie chirurgicale ou de colostomie dans les cancers digestifs (sténose maligne de l'œsophage, de l'estomac, du côlon, du rectum), dans les tumeurs avancées avec des métastases, chez les patients à faible résistance ou contre-indications chirurgicales, la nécessité d'une intervention une situation d'urgence.

 • Ligature et sclérothérapie pour les hémorroïdes.

 • Les injections de exotoxine botulique pour fissure anale

Traitement parentéral

 • Traitements injectables (injection intradermique, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse)

 • Infiltration anesthésique et anti-inflammatoire (intercostal, scapulo-humérale, para-vertébrale, sciatique, etc.)

Autre traitement

 • Le traitement par la lumière polarisée monochromatique (laser de puissance faible) utiles dans la proctologie, gynécologie, rhumatologie, neurologie, ORL.

 • Le traitement par la lumière polichromatique (Bioptron) utile en rhumatologie, neurologie, psychiatrie, ORL.

 • Les aérosols.

Les tests de laboratoire

 • Essais de récolte de sang, spécifique biochimique et immunologique.

 • Les tests de dépistage pour la détection précoce des voies de cancer (œsophage, de l'estomac, du côlon, du rectum), la détection de saignement gastro-intestinal occulte, détection de Helicobacter pylori.

 

 


Descarcã Calendarul 2022


Hematologie on line

Psihiatrie on-line

Consultaþii ºi reþete de Psihiatrie decontate de
CJAS Timiº

Tratament endoscopic (nechirurgical) pentru evitarea operaþiei paleative sau anusului contra naturii în cancerul colo-rectal avansat

Polipectomie cu echipamente sigure ºi ultramoderne

Montarea de stent-uri (proteze) esofagiene, duodenale sau colo-rectale în stenoze canceroase sau necanceroase

Depistarea precoce a cancerului colo-rectal, formã tot mai frecventã de cancer

Montarea balonului intragastric pentru slãbit

Cromoendoscopie pentru depistarea timpurie a cancerului ºi tumorilor benigne

Injecþii cu exo-toxinã botulinicã pentru fisurã analã

Tratamente în reumatologie ºi neurologie cu luminã polarizatã (Laser) ºi nepolarizatã (Bioptron)

Ligaturã hemoroidalã nechirurgicalã


Pentru a afla cât mai curând de noile tehnici şi echipamente medicale pe care ne străduim să le includem în portofoliul nostru, trimiteţi-ne un mesaj la adresa news@gastroenterologia.ro sau un SMS la numărul 0735.165.500 pentru a vă putea expedia periodic mesaje telefonice sau buletinul nostru informativ (newsletter) care conţine informaţii despre metode de diagnostic şi tratament introduse recent în lista noastră de servicii, dispozitive medicale, proteze, aparatură şi instrumentar achiziţionat în ultima vreme,  informaţii sau comentarii despre noi tehnici sau descoperiri medicale, promoţii periodice, angajări de personal, modificări de orar, alte noutăţi.
Trimite-ţi un mesaj la adresa webmaster@plusx.ro cu sugestiile Dumneavoastră despre acest site.Toate paginile din această locaţie sunt publicate cu scop informativ, recomandările găzduite de portal având doar caracter orientativ deoarece o prescripţie medicală corectă se face doar pe baza unui consult clinic şi paraclinic amănunţit, astfel încât sfaturile noastre nu se pot substitui recomandărilor medicului Dumneavoastră.
Deşi datele prezente în aceste pagini precum şi e-mail-urile pe care vi le trimitem sunt atent verificate de medici, ele nu trebuie folosite sub nici o formă în scopul diagnosticării şi tratării oricărei afecţiuni sau pentru a înlocui medicamentele ori alte mijloace terapeutice prescrise de personalul medical autorizat care vă îngrijeşte sau supraveghează.
Data publicării: 15.01.2004 Ultima actualizare: 29.06.2022
Copyright © 2004 Gastroenterologia On Line, emblemă şi marcă înregistrată Centrul Medical Þuculanu.